แพล้นปูน / แพล้นปูนมิกซ์

อะไหล่แพล้นปูน

งานซ่อมบํารุงแพล้นปูน

PMS ENGINEERING SOLUTION

ก่อตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจคอนกรีต และผู้สนใจทำธุรกิจคอนกรีตในด้านการผลิต ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ต้นทุนที่แข่งขันได้ โดยให้การดูแลคู่ค้า ทั้งในด้านสินค้า และบริการ อย่างครบวงจร จากทีมวิศวกรมืออาชีพ ทั้งในด้านเครื่องกล ไฟฟ้า และเทคโนโลยีการผลิตคอนกรีต

โซลินอยลม

โซลินอยด์ กระบอกลม

พร็อกซิมิตี้สวิสต์ ลิมิตสวิต

สลิง ปลอกยาง สกรูปูน สายพาน

บัตเตอร์ไฟล์วาร์ว โหลดเซล

ใบกวน ลูกปืน มอเตอร์เขย่า

เครื่องผสมคอนกรีต แบบ มิ๊กเซ่อ (MIXER PLANT)

เครื่องผสมคอนกรีต แบบ มิ๊กเซ่อ เป็นรูปแบบที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทย เพื่อรองรับการผลิตคอนกรีตจำนวนมากเหมาะสำหรับงานโครงการขนาดใหญ่ และงานราชการ ครั้งละ 0.5, 1, และ 2 คิว โดยจะมีโม่กวนผสม 2 ประเภท ได้แก่ โม่แบบตั้ง (PAN or PLANETARY TYPES) และ โม่นอน (TWIN SHAFTS)

ในส่วนของระบบควบคุมการผลิตคอนกรีต มี 2 รูปแบบ คือ ระบบออโต้ (AUTO) และ ระบบเซมิออโต้ (SEMI-AUTO) หากพิจารณาถึง รูปแบบแพล้นคอนกรีตทางบริษัทนำเสนอใน 2 รูปแบบ คือ แพล้นแบบสตาร์ไท้ (STAR-TYPE) และ แพล้นแบบโมบาย (MOBLIE-TYPE) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของขนาด และรูปแบบของพื้นที่ตั้งแพล้นของลูกค้า

เครื่องผสมคอนกรีต แบบแห้ง (DRY-MIXED PLANT)

ระบบการผลิตคอนกรีต แบบแห้ง เป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศออสเตรเลีย เนื่องจาก ความสะดวกในการติดตั้ง และระยะเวลาคืนทุนที่ค่อนข้างเร็ว ทางบริษัทได้ออกแบบ และพัฒนา เพื่อให้เหมาะกับลูกค้า หรือร้านวัสดุก่อสร้างที่มีพื้นที่ตั้งแพล้นอยู่ในเขตเมือง หรือมีพื้นที่จำกัดในการประกอบการ

ในส่วนของระบบการควบคุมประกอบด้วย 2 ระบบด้วยกัน คือ ระบบแมนนวล (MANUAL) และระบบออโต้ (AUTO) โดยสามารถผลิตจาก ทั้งปูนถุง, ปูนบิ๊กแบ็ก หรือปูนผง

งานซ่อมบำรุง แพล้นปูน

บริษัทมีทีมงานช่าง, วิศวกรเครื่องกล, และวิศวกรไฟฟ้า ในการซ่อม และดูแลแพล้นปูน ที่ผ่านประสบการณ์มาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี เรามุ่งเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด โดยยึดหลักความคุ้มค่าของลูกค้าเป็นที่ตั้ง

ในส่วนของงานซ่อมบำรุง และดูแลรักษาแพล้นปูนนั้น จะประกอบไปด้วย 4 ประเภทงาน คือ งานระบบไฟฟ้า, งานโครงสร้างแพล้น, งานสอบเทียบเครื่องจักร, งานไซโล และถังกรองฝุ่น

Call : 02-117-1767, 061-396-9119, 098-838-9549

เรามุ่งมั่นยกระดับคุณภาพการดำเนินธุรกิจคอนกรีตของคู่ค้า ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด