About Us

PMS Engineering Solution ก่อตั้งโดยทีมงานวิศวกรเครื่องกล, ไฟฟ้า, และก่อสร้าง มืออาชีพ ที่เล็งเห็นถึงปัญหาในการทำธุรกิจคอนกรีตของผู้ประกอบการ และผู้สนใจทำธุรกิจคอนกรีต เราสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจในด้านการผลิตให้เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้ต้นทุนที่แข่งขันได้

เราให้การดูแลคู่ค้าทั้งในด้านสินค้า และบริการ บริษัทดำเนินการผลิต และจัดจำหน่าย แพล้นปูนที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ เรายังมีทีมงานให้การดูแลบำรุงรักษาแพล้นปูน และซ่อมแพล้นปูน โดยใช้อะไหล่แพล้นที่มีคุณภาพ ในราคาที่ย่อมเยา เพราะคุณเป็นมากกว่าลูกค้า คุณ คือ คู่ค้าของเรา

PMS Engineering Solution Business Unit

เรามุ่งมั่น ยกระดับคุณภาพการดำเนินธุรกิจคอนกรีตของคู่ค้า ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ที่เติบโตอย่างยั่งยืน

แพล้นปูน / แพล้นปูนมิกซ์

ผลิต และจำหน่าย
แพล้นคอนกรีต

อะไหล่แพล้นปูน

ผลิต และจำหน่าย
อะไหล่แพล้นคอนกรีต

งานซ่อมบํารุงแพล้นปูน

บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
บริการให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจคอนกรีต