แพล้นปูน/แพล้นปูนมิกซ์

แพล้นปูน – ระบบแห้ง รุ่นแมนนวล

รุ่นแมนนวล

แพล้นปูนขนาดเล็กใช้ปูนถุง เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต โดยมีขนาดกำลังการผลิตสูงสุด 4 คิวต่อครั้ง เหมาะสำหรับผู้ประกอบการร้านวัสดุก่อสร้าง ที่หันมาเริ่มทำธุรกิจคอนกรีต บริษัทออกแบบระบบการผลิตให้ง่ายสำหรับผู้ใช้ ด้วยระบบแมนนวล ประกอบกับระบบชั่งหินทรายที่ได้น้ำหนักตามมาตรฐานของสูตรผสมคอนกรีต ในส่วนของระบบน้ำ ควบคุมโดย ระบบจับเวลา (TIMER) หรือ ระบบโฟร์มิเตอร์ (FLOW METER)

แพล้นปูน – ระบบแห้ง รุ่นออโต

รุ่นออโต้

แพล้นปูนแบบแห้ง ระบบออโต้ ใช้ปูนผง หรือปูนบิ๊กแบ็ก เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่มีปริมาณงานคอนกรีตค่อนข้างมาก โดยการผลิตจะถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แบบอัตโนมัติ ในการตั้งค่าชั่งน้ำหนัก หิน ทราย และปูน ให้ตรงกับสูตรการผลิตคอนกรีตที่กำหนดไว้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ระบบยังสามารถสรุปรายงานการผลิต ทั้งในส่วนของ ปริมาณการผลิตคอนกรีต และวัตถุดิบคงเหลือ อีกด้วย

แพล้นปูน – ระบบมิ๊กเซ่อ รุ่นออโต้ และ เซมิออโต้

รุ่นออโต้ และ เซมิออโต้

เครื่องผสมคอนกรีต แบบ มิ๊กเซ่อ เป็นรูปแบบที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทย เพื่อรองรับการผลิตคอนกรีตจำนวนมากเหมาะสำหรับงานโครงการขนาดใหญ่ และงานราชการ ครั้งละ 0.5, 1, และ 2 คิว โดยจะมีโม่กวนผสม 2 ประเภท ได้แก่ โม่แบบตั้ง (PAN or PLANETARY TYPES) และ โม่นอน (TWIN SHAFTS) ในส่วนของระบบควบคุมการผลิตคอนกรีต มี 2 รูปแบบ คือ ระบบออโต้ (AUTO) และ ระบบเซมิออโต้ (SEMI-AUTO) หากพิจารณาถึง รูปแบบแพล้นคอนกรีตทางบริษัทนำเสนอใน 2 รูปแบบ คือ แพล้นแบบสตาร์ไท้ (STAR-TYPE) และ แพล้นแบบโมบาย (MOBLIE-TYPE) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของขนาด และรูปแบบของพื้นที่ตั้งแพล้นของลูกค้า